16.01

alt , . , , , . , . , , . . 300 000 . . , , . , .

Pfizer Inc

Pfizer Inc, 1849 . 2011 67,0 . , 2011 12 . , , . , . , , , , , , . , . . , 1941 . . , 46 , . 2007 48,4 , 2009 50 , 2011 66, 8 . 2007 8,14 , 2009 8,6 .

2014 , . : ; , ; ; , . 17 . , , , . .

Pfizer Inc Lipitor 12,0 , Enbrel 3,3 , Lyrica 3,1 . 58,5 .

Novartis

Novartis 42, 0 Diovan 6,1 . Gleevec, 4,3 .
GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline Seretide, 7,8 .

Merck&Co

Merck&Co Singulair. 5,0 .

AstraZeneca

AstraZeneca Crestor, Nexium, Seroguel.