01.06 2012 . 5-

6- (Vertex), 2012 806 . . . 5- (Shire), 2012 965,5 . . . 25% , 2011 (770 . . ), 22% . 15,6 . . . (Shire) (Flemming Ornskov) , .